+84 63 3824947

Tin tức

  • Gửi bạn bè
  • In

BIO-PRO - THÔNG ĐIỆP CỦA SỰ ĐỔI MỚI TRONG SẢN XUẤT

Khi sự đổi mới phục vụ tính bền vững


Sự bền vững là một cuộc chiến dài và đổi mới có thể xem như một công cụ đắc lực để chiến thắng. Với một phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, Dalat Hasfarm đã bắt đầu phát triển các loài côn trùng có lợi và vi sinh vật từ năm 2014. Thông qua sử dụng Bio-Pro®, chúng tôi đã giảm thiểu sự hiện diện của dư lượng hóa chất trên các loại hoa khác nhau. Điều đó mang lại sự an toàn hơn cho khách hàng, bảo vệ công nhân và môi trường. Việc sử dụng Bio-Pro® cũng đã được mở rộng đến nông dân địa phương, không chỉ trong trồng hoa mà còn áp dụng đối với các loại rau.

Khám phá các dòng sản phẩm Bio-Pro!

1. Đất hữu cơ Potting Soil

 Vừa qua, nhóm nghiên cứu Bio-Pro của chúng tôi đã phát triển một sản phẩm đất hữu cơ (đất sạch) Potted Soil 5 lít để giới thiệu ra thị trường. Qua sản phẩm này, chúng tôi muốn phục vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về những giải pháp chăm sóc tốt hơn cho các loại cây chậu.2. Nấm có ích

Bio-Pro® Tricho             Bio-Pro® Beve

Bio-Pro® Mite                Bio-Pro® Tricho Harzianum

Bio-Pro® Verti               Bio-Pro® Nema


Ví dụ: Fusarium, rhizoctonia, phytopthora, pythium, nematodes and soil pathogen diseases, white flies, thrips, mealybugs, mites, root nematodes.

3. Côn trùng có ích

Bio-Pro® Ambly

Bio-Pro® Ambly 2

Bio-Pro® Hypo

Ví dụ: Thrips, whitefly,  spider mites, nematodes, Collembola and Duponchelia fovealis eggs.