Lima

Lima - 13 013

Tulip có màu sắc phong phú: đỏ, hồng, vàng, cam và đa màu.

Tulip được phân loại theo chiều dài. Chiều dài cành có các mức phân loại phổ biến, từ 30cm đếm 40cm và trên 40cm. Tulip được đóng gói trong giấy bóng kính để bảo vệ đầu hoa và lá, mỗi bó gồm 5 cành.

- Tulip có độ bền từ 8 đến 10 ngày.
- Thị trường chính: Việt Nam.